Het Mozaïek heeft ook intern, op locatie Toereppel, een BSO in samenwerking met Berend Botje. Uw kind kan zowel voor als na schooltijd bij ons terecht voor leuke activiteiten, de nodige ontspanning en onvergetelijke uitjes. Op school maakt je kind kennis met min of meer verplichte activiteiten. Lessen in taal, rekenen, schrijven en soms ook huiswerk maken. Daar spelen we natuurlijk op in, maar tegelijkertijd zorgen we voor een verschil. Op de buitenschoolse opvang bepaalt je kind namelijk veel meer zelf wat hij/zij doet. De nadruk ligt op spelen. Dat sluit niet uit dat we desgewenst samen met de andere kinderen werken aan een project voor school. 

Voor meer informatie over de peutergroepen en de buitenschoolse opvang gaat u de website van Berend Botje en hun pagina van onze locatie

logo berend botje