Elke 2 weken verschijnt er een nieuwsbrief. Daarin kunt u o.a. het volgende lezen:

-Ontwikkeling van de school

-Activiteiten in de school

-Gebeurtenissen die belangrijk zijn voor alle kinderen en ouders van school

-Agenda 

-Buitenschoolse activiteiten (denk aan bibliothee, sportevenementen enz.) 

Daarnaast maken wij gebruik van Parro. Dat is een app voor communicatie tussen ouders en school. Via Parro krijgt u vooral informatie die speciaal voor de groep van uw kind bedoeld is.

De nieuwsbrieven worden via de mail verstuurd. Het is daarom voor ons belangrijk dat wij het juiste mailadres van u hebben. Deze kunt u doorgeven via de leerkracht van uw kind, of aan onze administratief medewerkster Irene.

Hieronder vindt een u overzicht van de nieuwsbrieven van dit schooljaar:

Toereppel Spaans Leger
10 november 2022 10 november 2022
27 oktober 2022 27 oktober 2022
6 oktober 2022 6 oktober 2022
22 september 2022 22 september 2022
8 september 2022 8 september 2022