De afkorting GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR is het overkoepelende orgaan van alle aan de Kopwerkscholen verbonden medezeggenschapsraden. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Kopwerk bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden. 

Wilt u meer weten over de GMR kijk dan op de site van onze stichting.