In de kernwaarden van Het Mozaïek staat dat we een veilige omgeving voor onze kinderen heel belangrijk vinden. Om een goede sfeer op school te krijgen en te houden is het nodig dat kinderen voldoende sociale vaardigheden aangereikt krijgen. Die vaardigheden bieden we aan via de methode van de Vreedzame School. De methode beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, open te staan voor verschillen tussen mensen en constructief conflicten op te lossen. 

Verweven in de Vreedzame school gebruiken we ook elementen van PBS (positive behaviour support). Kinderen kunnen muntjes verdienen door goed gedrag te laten zien. De muntjes worden verzameld in een buis die zichtbaar in de klas staat. Is de buis vol dan heeft de hele klas een beloning verdiend. Zo stimuleren we positief gedrag en leren we kinderen met elkaar verantwoordelijk te zijn voor de sfeer en omgang met elkaar binnen de groep. 

 Logo vreedzame school