In de missie van Het Mozaïek staat dat we een veilige omgeving voor onze kinderen heel belangrijk vinden. Om een goede sfeer op school te krijgen en te houden is het nodig dat kinderen voldoende sociale vaardigheden aangereikt krijgen. Die vaardigheden bieden we aan via de methode van de Vreedzame School. Deze methode omvat een compleet programma met lessen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, open te staan voor verschillen tussen mensen en constructief conflicten op te lossen. De methode wil kinderen ook leren op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap. Het programma wil kinderen niet alleen de eerder genoemde sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat. 

 Logo vreedzame school