Het Mozaïek verwerkt van al zijn leerlingen, ouder(s)/voogd(en) en medewerkers persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. Onze school is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind en van onze medewerkers. Om dit te onderschrijven zijn er een drietal beleidstukken geschreven die toegepast worden in de dagelijkse praktijk. Een vastgesteld en bij iedereen bekendgemaakt privacy beleid met duidelijke doelen, uitgangspunten en vastgestelde verantwoordelijkheden vormen de basis, de kapstok, om processen, richtlijnen en procedures rondom privacy beleid goed te regelen.

Het privacyreglement is een verdieping van het privacy beleid en laat zien hoe onze school met privacy, en met name met de wetgeving daarover, omgaat. Het privacyreglement bevat regels voor de mensen die met persoonsgegevens werken (onder andere medewerkers).

De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad* moet het privacyreglement goedkeuren, omdat het gaat over de rechten en plichten van betrokkenen.

Via de privacyverklaring informeren wij nieuwe en huidige betrokkenen (onze leerlingen en hun ouder(s)/voogd(en) en onze medewerkers) over hoe er binnen onze school omgegaan wordt met persoonsgegevens en over de rechten van de betrokkenen. De privacyverklaring is eveneens een verdieping van het privacy beleid.

Ook voor de privacyverklaring geldt dat de GMR deze goed moet keuren, omdat het gaat over de rechten en plichten van betrokkenen.

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met privacy? Lees dan het privacy beleid, privacyreglement of de privacyverklaring op de website van onze stichting, of neem contact op met de schooldirecteur.

* De Gemeenschappelijke Medenzeggenschapsraad (GMR) praat mee over onderwerpen die van belang zijn voor alle, of voor een meerderheid van de scholen van onze stichting