Het Mozaïek verwerkt van al zijn leerlingen, ouder(s)/voogd(en) en medewerkers persoonsgegevens. Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en zijn ons bewust van de privacywetgeving. Onze school is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van u en uw kind en van onze medewerkers. Om dit te onderschrijven zijn er een drietal beleidstukken geschreven die toegepast worden in de dagelijkse praktijk. Een vastgesteld en bij iedereen bekendgemaakt privacy beleid met duidelijke doelen, uitgangspunten en vastgestelde verantwoordelijkheden vormen de basis, de kapstok, om processen, richtlijnen en procedures rondom privacy beleid goed te regelen.

Via Parro vragen we ieder jaar of ouders/verzorgers de privacy (i.v.m. foto's op verschilende platformen) willen aangeven. Op die manier kunnen we rekining houden met de wensen van iedereen.  

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met privacy? Lees dan het privacy beleid, privacyreglement of de privacyverklaring op de website van onze stichting, of neem contact op met de schooldirecteur.