Missie:

Wij willen als eigentijdse Protestants Christelijke school de kinderen de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed  mogelijk voorbereiden op hun deelname in de samenleving.

Kernwaarden:

Op school geven we het onderwijs vanuit een bedoeling. In onze bedoeling vinden we de volgende kernwaarden belangrijk:

-springplank tot ontdekken

-gericht zijn op de toekomst

-velig huis voor alle aanwezigen binnen de school

 

Visie:

Onze visie is opgebouwd uit verschillende onderdelen waarbij ieder kind centraal staat. Meer over de missie en visie kunt u lezen in de schoolgids (vanaf pagina 11).

 Visie en missie