Wij zijn een eigentijdse Protestants Christelijke basisschool die kinderen wil begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk wil voorbereiden op hun deelname aan de samenleving. Daarbij streven we ernaar de kinderen vertrouwd te maken met de inhoud van de bijbel en deze te vertalen naar de tijd waarin we leven, door zoveel mogelijk uit te gaan van de belevingswereld van het kind.  ‘Mens zijn’ in deze wereld is leven in verbinding met elkaar. Op school proberen wij bij te dragen aan het opbouwen en uitbouwen van deze verbindingen. We bieden een veilige omgeving, waarin wij ouders en kinderen vertrouwen geven. We respecteren elkaar in wie we zijn en hoe we zijn. Wij staan open voor andersdenkenden, en tegelijk vragen we aan iedereen om onze christelijke identiteit te respecteren. Ieder kind is bij ons welkom. Ouders hoeven dus niet kerkelijk meelevend te zijn, maar we vragen wel een positieve houding ten opzichte van het christelijk geloof. Voor onze leerlingen betekent het, dat we deelname aan uitingsvormen zoals liedjes, viering en gebed verwachten. In het lesgeven komt onze identiteit naar voren door het respecteren van elkaar en elkaars mening en het zorgvuldig omgaan met elkaar. Een schooldag wordt geopend of afgesloten met gebed, een lied of een Bijbelverhaal dat bewerkt is voor kinderen. Ook vertellen we verhalen rond een thema. Hiervoor gebruiken we de methode Kind op Maandag. Regelmatig zingen we Bijbelse (kinder)liederen. We vieren de christelijke feesten. Zo viert de hele school op wisselende manieren (soms in de kerk, soms op school) het kerstfeest en Pasen. Omzien naar elkaar vinden we belangrijk. Een onderdeel daarvan is kinderen bewust maken van onze medemens. Dit doen we door verschillende goede doelen te steunen en we geven de kinderen hierin een actieve rol (Het Mozaïek, 2018).