De nieuwsbrief van 12 september is uit. U kunt deze hier terug lezen.

Beste ouders/verzorgers,

Als u hier klikt treft u de nieuwsbrief aan. 

Wellicht hebt u het gezien: een vergissing in de nieuwsbrief! 12 september valt op een donderdag en niet op een dinsdag. Het schoolreisje is dus op donderdag 12 september
En verder: misschien had u haar best herkend op de foto, maar degene die zich aan u voorstelt aan het begin van de nieuwsbrief luistert naar de naam Esther Tigchelaar. 

Veel leesplezier!

Als u hier klikt, kunt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar teruglezen.

Afgelopen vrijdag heeft groep 3 getennist. Hier volgt een kleine impressie.

PHOTO 2019 03 22 20 24 39 2019 03 25 16 47 39PHOTO 2019 03 22 20 24 39 2019 03 25 16 47 39PHOTO 2019 03 22 20 24 39 2019 03 25 16 47 39PHOTO 2019 03 22 20 24 39 2019 03 25 16 47 39PHOTO 2019 03 22 20 24 39 2019 03 25 16 47 39PHOTO 2019 03 22 20 24 39 2019 03 25 16 47 39PHOTO 2019 03 22 20 24 39 2019 03 25 16 47 39

In groep 8 zijn we bezig met een project over verschillende religies. Elke groep heeft een religie gekozen en heeft daar onderzoeksvragen bij bedacht. De leerlingen werken vervolgens samen aan een presentatie die ze aan de hele klas gaan presenteren.

IMG 3934

IMG 3933

IMG 3932