Beste ouders/verzorgers,

Als u hier klikt treft u de nieuwsbrief aan. 

Wellicht hebt u het gezien: een vergissing in de nieuwsbrief! 12 september valt op een donderdag en niet op een dinsdag. Het schoolreisje is dus op donderdag 12 september
En verder: misschien had u haar best herkend op de foto, maar degene die zich aan u voorstelt aan het begin van de nieuwsbrief luistert naar de naam Esther Tigchelaar. 

Veel leesplezier!