Op het Mozaïek is het op alle schooldagen (behalve op woensdag en op vrijdag voor groep 1 tot en met 4) mogelijk om uw kind te laten overblijven. De overblijf wordt verzorgd door overblijfouders. De kinderen eten gezamenlijk en gaan daarna buitenspelen. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen knutselen of een spelletje spelen. De kinderen nemen hun eigen lunchpakketje en iets te drinken mee. Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen een stukje fruit van de overblijf. Het is niet toegestaan om de kinderen snoep of koek mee te geven.

Wanneer uw kind op (een) vaste dag of dagen gaat overblijven, kunt u dat aangeven op een formulier dat bij de leerkracht verkrijgbaar is. Het vaste overblijven kost € 1,50 per keer. U krijgt een rekening via ClubCollect. Deze rekening kan ineens of in termijnen betaald worden.

Het is alleen in geval van zwaarwegende redenen (zoals bijvoorbeeld ontslag van één van de ouders/verzorgers) mogelijk om gedurende het schooljaar het vaste overblijven stop te zetten. Het tussentijds stoppen van de vaste overblijf zorgt namelijk voor teveel extra administratieve handelingen en daar hebben wij helaas de middelen en de mensen niet voor. Wel kunt u gedurende het schooljaar uw kind opgeven voor de vaste overblijf.

Wilt u uw kind af en toe laten overblijven, dan kunt u op school een strippenkaart à € 20,00 voor 10 strippen aanschaffen. Deze kaart kan op naam van alle kinderen uit het gezin gezet worden en is gedurende de hele schoolcarrière van uw kind(eren) geldig. De kaarten zijn te verkrijgen bij juf Judith op het Spaans Leger of bij juf Marga op de Toereppel.